Zapišimo spomine

Zavod Dobra pot

dobrapot-cover2.jpg

0 podpornikov

Zbranih
5.

KAJ JE POBUDA?

Izvedba prve vseslovenske akcije zapisovanja spominov starejših, s katero bo Zavod Dobra pot zbral kar največ zgodb iz vseh koncev države ter okrepil vključenost starejših v družbo in opomnil na pomembno vlogo, ki jo imajo kot nosilci spomina. Tako se bodo generacije zbližale ob skupnem beleženju izročila starejših, projekt pa bo pomagal digitalizirati in popularizirati našo kulturno dediščino.

Snemanje pogovora na domu


ZAKAJ JE HUDA?

Pobuda se opira na moč skupnosti za inovativno povezovanje tradicionalnega (izročila) s sodobnim (digitalno orodje) tako, da se beležijo spomini starejših, starostnike pa se vključi na način, ki jim je najbližji: s tem, da prisluhnemo njihovim pripovedim.

Snemanje pogovora v domu za ostarele

Poseben čar pobudi daje to, da lahko spomine zapisuje prav vsak, saj gre za opolnomočenje posameznika, da na subjektiven način zabeleži svojo zgodbo oziroma zgodbo sočloveka in s tem prispeva v skupno zakladnico spomina. Pobuda tako slavi dragocenost življenja oziroma spominov čisto vsakega starostnika, pa če ta priča o še tako vsakdanjih temah.


KAKO SE BO IZVEDLA?

Zavod Dobra pot bo akcijo zapisovanja spominov starejših izvedel s pomočjo svoje aplikacije Zapisi spominov, ki omogoča beleženje in objavljanje védenj, pričevanj ter spominov na najrazličnejše vidike življenja v preteklih obdobjih.

Ekipa bo v začetku leta 2022 v prvem delu projekta izvedla promocijsko kampanjo, s katero bo nagovorila vse tiste, ki bi se želeli kot prostovoljni zapisovalci spomina vključiti v akcijo. Pobuda se bo izvajala v vseh slovenskih regijah in bo predvidoma vključevala najmanj 50 prostovoljcev iz vse Slovenije. V drugi fazi bodo za prijavljene prostovoljce izvedli pripravljalno delavnico, v sklopu katere bodo podrobneje predstavili delovanje aplikacije in pristope k zapisovanju spominov.

Ekipa Dobre poti pri delu

Osrednji in končni del pobude pa bo vseslovenska akcija beleženja spominov starejših, ki bo predvidoma potekala v obdobju dveh tednov in v kateri se bo po vsej Sloveniji zvrstilo mnogo navdihujočih medgeneracijskih pogovorov s starejšimi. Ekipa zavoda bo prostovoljcem ves čas na voljo za pomoč in podporo, hkrati pa se bodo v aplikaciji redno objavljale zbrane pripovedi. Cilj akcije je obuditi medgeneracijske pogovore in vezi, ustvariti prostor za tiste čarobne trenutke, ko se znanje prenaša iz generacije na generacijo, in spomniti, da nam lahko zgodbe iz preteklosti služijo kot zgled, opozorilo ali smerokaz za prihodnost.


O ORGANIZACIJI

Zavod Dobra pot, ki prihaja iz zelenih Brkinov, je zagnana ekipa, ki že sedmo leto izvaja projekte na temo naravne in kulturne dediščine. Z njimi želi izboljšati obstoječe stanje in vplivati na zavedanje o nujnosti ohranjanja kulturne in naravne dediščine našega prostora. Organizacija ima od leta 2017 status delovanja v javnem interesu na področju kulture, aktivno pa se udejstvuje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

“Dediščino na najrazličnejše načine uporabljamo kot vezivo, ki povezuje skupnost, in glede na pretekle izkušnje ter vedno boljši odziv okolja na naše aktivnosti lahko rečemo, da deluje. V vseh naših projektih si prizadevamo pokazati vzor družbeno-koristnega delovanja in spomniti na to, da vsak lahko nekaj dobrega prispeva. Verjamemo, da bomo z združenimi močmi, z mislijo na naše kulturno in naravno izročilo ter z inovativnim sodelovanjem ustvarili prihodnost, kjer bo zaživela vrednota skupnega dobrega in sonaravnega delovanja.”

Ekipa Zavoda Dobra pot