HUDA POBUDA

Platforma za množično financiranje nevladnih organizacij.

nvo-crowdfunder-ilustracija4.png

ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV JE POTEKEL!

Trenutno uresničujemo pobude prvih treh nevladnih organizacij, ki so sodelovale v množičnem financiranju.

Prijavi se na naš novičnik, mi pa te bomo obvestili o morebitni ponovitvi poziva. Do takrat si lahko spodaj prebereš pogoje za sodelovanje.

DANES JE NOV DAN IŠČE TRI NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI BODO SODELOVALE V MNOŽIČNEM FINANCIRANJU HUDIH POBUD ZA BOLJŠO DRUŽBO!


Na Danes je nov dan, Inštitutu za druga vprašanja (DJND) smo razvili platformo Huda pobuda, s pomočjo katere bodo lahko nevladne organizacije zbirale do 5000 evrov sredstev za izvedbo pobud, ki bodo koristile skupnosti.

Huda pobuda je namenjena predvsem mladim, manjšim ali lokalnim organizacijam, ki želijo z domiselnimi prijemi reševati konkretne težave in tako ustvariti boljšo družbo. S platformo jim bomo zagotovili vso infrastrukturo za preprosto zbiranje mikrodonacij in pomagali pri pridobivanju podpornikov.


KRITERIJI ZA IZBOR HUDE POBUDE

Zaradi oblike sodelovanja, ki od nas zahteva celosten in poglobljen pristop, bomo v pilotni izvedbi poziva izbrali tri nevladne organizacije, ki se bodo s Hudo pobudo podale na pot zbiranja sredstev in uresničevanja njihove ideje. Po zaključenem prvem krogu bomo poziv posodobili, ponovili in razširili.


Izbirali bomo med tistimi hudimi pobudami, ki bodo z izvedbo:

 • skrbele za krepitev družbenih vezi in skupno dobro ter
 • spodbujale sodelovanje posameznikov pri izboljševanju njihovega okolja in življenja.


Med pobudami, ki bodo izpolnjevale zgornja kriterija, bomo prednost dali tistim, ki:

 • so domiselne in inovativne,
 • naslavljajo konkretno, perečo in dobro opredeljeno težavo,
 • nimajo drugih možnosti financiranja,
 • jih bo mogoče izvesti s sredstvi do 5000 evrov,
 • bodo pozitivne učinke prinašale tudi po prvotni izvedbi.
PRIMERI HUDIH IN NEKOLIKO MANJ HUDIH POBUD

Za dodatno pomoč pri presojanju ustreznosti svoje ideje si oglejte nekaj primerov hudih pobud, ki bi na naši platformi zagotovo našle svoje mesto:

 • razvoj aplikacije, ki sosedom omogoča izmenjavo ter deljenje orodja in tehnične opreme,
 • zbiranje sredstev za pripravo tožbe zoper tovarno, ki onesnažuje okolje,
 • postavitev skupnostnega vrta, ki z deljenjem znanja med starejšimi in mlajšimi naslavlja generacijski razkorak,
 • oblikovanje prijateljskih parov med upokojenci in otroki za spremljanje na poti v šolo ter prenašanje znanja in izkušenj, s čimer se povezuje skupnost in zmanjšuje osamljenost ter
 • vzpostavitev lokalne banke hrane za zbiranje in distribucijo hrane tistim, ki se soočajo z njenim pomanjkanjem.


Z vami pa delimo tudi nekaj pobud, ki se med zmagovalce najverjetneje ne bi uvrstile:

 • organizacija enkratne čistilne akcije brez dolgoročne vizije,
 • enkratna ozaveščevalna kampanja o socialni ogroženosti otrok,
 • zbiranje sredstev za nadgradnjo že obstoječih kapacitet oziroma dejavnosti organizacije (npr. nakup nove opreme),
 • nakup petih polnilnih postaj za prenosne računalnike, ki bodo nameščene na klopi ob lokalni sprehajalni poti ter
 • enkratna organizacija likovnega natečaja na temo migrantov.
UPRAVIČENI PRIJAVITELJI HUDIH POBUD

Ste s pomočjo zgornjih kriterijev in primerov ugotovili, da je vaša pobuda res huda? Upoštevali jo bomo, če vaša organizacija:

 • spada med nevladne organizacije, torej na dan oddaje pobude izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
 • spoštuje človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost, vladavino prava in človekove pravice, vključno s pravicami manjšin,
 • poseduje dovolj znanja in zadostne kapacitete, da pobudo uspešno izvede,
 • nikoli ni bila kaznovana in ni v sodnem postopku, povezanim z opravljanjem poslovnih dejavnosti, vključno z neizpolnjevanjem davčnih obveznosti, ter
 • ni v stečajnem postopku.

Če vaša organizacija ne izpolnjuje zgornjih kriterijev, bomo morali predlagano pobudo zavrniti. Organizacija izpolnjevanje kriterijev potrdi v obrazcu za oddajo pobude, pred končno potrditvijo sodelovanja pa mora predložiti vsa potrebna dokazila (statut ali akt o ustanovitvi, potrdilo o nekaznovanosti ipd.).

Danes je nov dan si pridržuje pravico, da kadarkoli med izborom pobude ali izvedbo množičnega financiranja izloči predlagateljico pobude, če slednja ne deluje v skladu z zgornjimi načeli.POSTOPEK IZBORA HUDIH POBUD

Danes je nov dan bo po zaključku zbiranja pobud preveril popolnost vlog in upravičenost pobudnikov za prijavo. Od predlagateljev lahko zahteva dodatne informacije ali pojasnila v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti organizacije za prijavo ali glede pobude. Vse pobude, ki ne bodo ustrezale kriterijem za izbor, ali pa jih ne bodo oddale upravičene organizacije, bodo izločene.

Ocenjevanje preostalih prispelih pobud in končni izbor treh hudih pobud bo opravila tričlanska komisija (ena oseba iz Danes je nov dan in dve drugi osebi, ki delujeta v nevladnem sektorju).

Komisija bo pregledala vse upravičene pobude ter na sestanku (v živo ali preko video klica) soglasno presodila, kateri trije predlogi bodo imeli največje možnosti za uspeh s postopkom množičnega financiranja.


ZBIRANJE SREDSTEV

Če izbrane organizacije z množičnim financiranjem ne bodo dosegle ciljnega zneska, bomo s skupnimi močmi prilagodili izvedbeni načrt ter pri tem upoštevali nižji znesek, huda pobuda pa bo nato izvedena na podlagi novega načrta. Če bo finančni cilj dosežen, pa bomo na platformi v najkrajšem možnem času onemogočili zbiranje dodatnih donacij.


KAJ BOMO ZAGOTOVILI HUDIM POBUDAM?

Izbranim organizacijam bomo poleg možnosti za zbiranje sredstev nudili vsestransko podporo pri natančni opredelitvi njihovih pobud, z njimi sodelovali pri promocijskih aktivnostih in s komuniciranjem dosežkov poskrbeli, da bo za njihove uspehe slišala tudi širša javnost.


Naši strokovnjaki bodo zavihali rokave in na pomoč priskočili pri:

 • opredelitvi ideje in strategiji izvedbe,
 • postavitvi spletne strani, ki bo prepričala še tako skeptične podpornike,
 • zagotavljanju infrastrukture za zbiranje sredstev, s katero bo oddaja donacije le klik stran,
 • pripravi posebej prilagojene komunikacijske strategije za doseganje množice podpornikov,
 • oblikovalski in tehnični podpori za izdelavo prepričljivih promocijskih vsebin ter
 • zagotavljanju sredstev oziroma infrastrukture za objavo promocijskih vsebin.