POGOSTA VPRAŠANJA

Tukaj boste našli odgovore na vsa vprašanja, povezana s Hudo pobudo! Če pa se boste po prebranem še vedno praskali po glavi, nam pišite na hudapobuda@djnd.si, da skupaj razčistimo vse morebitne dileme.

nvo-crowdfunder-ilustracija2.png

Kaj je Huda pobuda?

Huda pobuda je platforma za množično financiranje nevladnih organizacij. Z njo bomo trem izbranim organizacijam zagotovili dostop do infrastrukture za množično zbiranje do 5000 evrov in pomoč pri pridobivanju podpornikov. Platforma je namenjena predvsem mladim, manjšim ali lokalnim organizacijam, ki želijo z domiselnimi prijemi reševati konkretne težave in tako ustvarjati boljšo družbo.

Katere pobude so hude pobude?

Hude pobude so tiste, ki skrbijo za krepitev družbenih vezi in skupno dobro ter spodbujajo sodelovanje posameznikov pri izboljševanju svojega okolja in življenja.

Katere kriterije boste upoštevali pri izboru?

Prednost bomo dali tistim hudim pobudam, ki so domiselne in inovativne, naslavljajo konkretno, perečo in dobro opredeljeno težavo, nimajo drugih možnosti financiranja, jih bo mogoče izvesti s sredstvi do 5000 evrov, pozitivne učinke pa bodo prinašale tudi po prvotni izvedbi.

Kako boste izbrali hude pobude?

Danes je nov dan bo po zaključku zbiranja pobud preveril popolnost vlog in upravičenost pobudnikov za prijavo. Pri tem lahko od predlagateljev zahtevamo dodatne informacije ali pojasnila v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti organizacije za prijavo ali glede pobude. Vse pobude, ki ne bodo ustrezale kriterijem za izbor, ali pa jih ne bodo oddale upravičene organizacije, bodo izločene.

Ocenjevanje preostalih prispelih pobud in končni izbor treh hudih pobud bo opravila tričlanska komisija (ena oseba iz Danes je nov dan in dve drugi osebi, ki delujeta v nevladnem sektorju).

Komisija bo pregledala vse upravičene pobude ter na sestanku (v živo ali preko video klica) soglasno presodila, kateri trije predlogi bodo imeli največje možnosti za uspeh s postopkom množičnega financiranja.

ZAKAJ BOSTE IZBRALI SAMO TRI POBUDE?

V pilotni izvedbi poziva bomo izbrali omejeno število pobud, ki jim bomo zagotovili infrastrukturo za zbiranje sredstev in vsestransko pomoč pri pridobivanju podpornikov. To od nas zahteva formalno ureditev odnosa ter poglobljen pristop sodelovanja z organizacijami, ki bodo sredstva zbirale preko platforme. Po zaključenem prvem krogu bomo na podlagi pridobljenih izkušenj poziv posodobili, ponovili in razširili.

Kaj boste zagotovili izbranim organizacijam?

Poleg infrastrukture za množično zbiranje mikrodonacij bodo izbrane organizacije prejele tudi vsestransko podporo pri pridobivanju sredstev in uresničevanju svojih hudih pobud. Naši strokovnjaki bodo zavihali rokave in izbranim NVO priskočili na pomoč pri natančni opredelitvi ideje in strategiji izvedbe ter postavitvi spletne strani in pripravi posebej prilagojene komunikacijske strategije, prispevali pa bomo tudi oblikovalsko in tehnično podporo za izdelavo promocijskih vsebin ter pomoč pri zagotavljanju sredstev oziroma infrastrukture za njihovo objavo.

Kaj se zgodi, če z zbiranjem sredstev ne dosežemo cilja?

Če vaša organizacija z množičnim financiranjem ne doseže ciljnega zneska, ki si ga je zastavila za izvedbo pobude, bo na podlagi zbranih sredstev z našo pomočjo prilagodila izvedbeni načrt ter pri tem upoštevala nižji znesek. Hudo pobudo bo nato uresničila na podlagi novega načrta.

Kaj se zgodi, če z zbiranjem sredstev presežemo cilj?

Ko vaša organizacija z množičnim financiranjem doseže ciljni znesek, ki si ga je zastavila za izvedbo pobude, bomo na platformi v najkrajšem možnem času onemogočili dodatne donacije.