Skupnostni studio

Neodvisni obalni radio

radio-cover.jpg

0 podpornikov

Zbranih
5.

KAJ JE POBUDA?

Vzpostavitev radijskega snemalnega studia Neodvisnega obalnega radia (NOR), ki bo dostopen civilni družbi za neposredno ustvarjanje medijskih vsebin.


ZAKAJ JE HUDA?

Neodvisni obalni radio ni medij v klasičnem pomenu besede. Naš cilj je ustvariti skupnostni medij, ki bo v lokalnem okolju deloval kot ojačevalec civilne družbe, nevladnih in aktivističnih organizacij ter posameznikov, ki si prizadevajo za boljši danes. Radi bi dosegli boljše poznavanje delovanja lokalne skupnosti, redno in sistematično obveščanje o delovanju različnih organizacij ter boljšo diseminacijo njihovih prizadevanj. Poslanstvo lokalnega medija razumemo kot ključen gradnik solidarne in vključujoče družbe.

Neodvisni obalni radio - logotip.png

V današnji družbi je model delovanja, katerega glavno vodilo ni profit ali doseganje čim širšega poslušalstva za vsako ceno, seveda izziv. A ravno zato se nam zdi izgradnja alternative obstoječim modelom medijskega delovanja še toliko bolj pomembna.

Kot medijska platforma nudimo prostor kritičnim vsebinam, obenem pa želimo vzpostaviti tudi fizični prostor v obliki skupnostnega studia, ki bo pripadnikom različnih skupnosti znotraj mesta in širše nudil priložnost neposrednega medijskega ustvarjanja in usposabljanja na medijskem področju.


KAKO SE BO IZVEDLA?

V sodelovanju z Mestno občino Koper, Avtomatik Deloviščem in društvom Pina smo pridobili začasne prostore za našo radijsko dejavnost.

Prostori-NOR_danes.png

Za operativno delovanje h kateremu želimo pritegniti čim večji del civilne družbe potrebujemo primerno infrastrukturo in opremo. Zbrana sredstva bomo namenili za nakup materialov in plačilo dela, potrebnega za ureditev skupnostnega radijskega studia.

Prostori-NOR_jutri.png

Ker so prostori začasni, smo se odločili za kanček inovativnosti. Studijsko komoro bomo zasnovali modularno, torej s premičnimi elementi, ki jih bo mogoče enostavno sestavljati in premakniti ko se bomo ponovno selili. Studio bomo oblikovali v sodelovanju z Avtomatik Deloviščem, študenti UP PEF smeri Vizualne umetnosti in oblikovanja ter podjetjem Singavision.

viz_huda_pobuda_2.png


O ORGANIZACIJI

Zgodba Neodvisnega obalnega radia se je začela pisati z Ustvarjalno platformo Inde (UPInde), v tamkajšnji medijski skupini, ki je zaradi potreb kmalu prerasla kar v Medijsko platformo Inde. V okviru UPInde smo namreč videli, da je v lokalnem okolju precej družbeno aktivnih ljudi in organizacij, ki želijo prispevati k boljšemu danes. Na nas so se obračali z različnimi prošnjami po pomoči, kot so organizacija dogodkov, protestov, zbiralnih akcij in promocij. Hitro smo zaznali potrebo po mediju, ki bi služil civilni družbi, kulturi in skupnosti. Samoniklo in do določene mere sistematično smo začeli ustvarjati svojo medijsko platformo, vendar se stvari niso odvile, kot bi si želeli – 2017 se je zgodba z UpInde zaključila. A naše delo se je nadaljevalo, sad pa je Neodvisni obalni radio, ki oddaja od 1. aprila 2018 in v okviru katerega danes deluje več kot 20 prostovoljcev.

2-img_6035.jpg

29871664_1800011913383249_2304667057423312154_o.jpg

Neodvisni obalni radio je nastal zelo skromno, prostovoljno in brez finančnih sredstev, a z mnogimi ideali, zagotovo tudi nekoliko naivno. Pravijo, da moramo čas, za katerega mislimo, da ga bomo porabili za določeno delo, pomnožiti s tri, saj se vedno srečamo tudi z nepredvidljivim. To nedvomno velja tudi za nas, saj radio gradimo na povsem prostovoljni bazi. Od uradne ustanovitve so minila tri leta. V tem času smo počasi, ampak vztrajno gradili na znanju, opremi in podporni mreži. Doživeli smo nekaj vzponov in padcev. Zavedamo se, da bo potrebno vložiti še veliko dela in truda, da dosežemo, kar smo si zadali, a se pogumno podajamo na to pot.